Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

Przemysław Lech

Prof. UG dr hab. Przemysław Lech jest pracownikiem naukowo dydaktycznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz partnerem zarządzającym Działem Consultingu w sopockiej firmie LST. Pełnił funkcję kierownika projektów oraz konsultanta wiodącego w kilkunastu wdrożeniach systemów klasy ERP, a jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia zarządzania wiedzą, oceny przedsięwzięć informatycznych,  zarządzania projektami informatycznymi oraz budowy i wykorzystania strategicznych i finansowych systemów informacyjnych. Jest autorem dwóch książek i ponad czterdziestu artykułów z zakresu systemów informacyjnych zarządzania, zarządzania wiedzą i zarządzania projektami.

 

 

Przemysław Lech, PhD is a Professor at the University of Gdańsk and Consulting Department Managing Partner in the IT consulting enterprise—LST. His areas of interest include knowledge management, MIS evaluation, IT business impact, MIS project management and implementation methodologies. He has worked as a senior consultant and  project manager in several IT projects, including IT strategy formulation and ERP systems implementations. He is the author of two books, and more than forty papers on Management Information Systems, Knowledge Management and Project Management.

University of Gdańsk, Faculty of Management

For full list of recent publications and downloads please go to the Publications page

Selected publications:

· Lech P., Causes and remedies for the dominant risk factors in Enterprise System implementation projects: the consultants’ perspective, SpringerPlus, 2016, Vol 5, Issue 1, pp. 1-12, ISSN 2193-1801, http://link.springer.com/article/10.1186/s40064-016-1862-9

· Lech P., Managing knowledge in IT projects: a framework for enterprise system implementation, Journal of Knowledge Management, Volume 18 Issue 3, 2014, pp. 551-573 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1367-3270&volume=18&issue=3&articleid=17108907&show=pdf

· Lech P., Time, Budget, and Functionality? - IT Project Success Criteria Revised, Information Systems Management, Vol. 30, Iss. 3, 2013, pp. 263-275, http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10580530.2013.794658#.Ui4C3sa9nP8

· Lech P., Information gathering during Enterprise System selection – insight from practice, Industrial Management & Data Systems, Volume 112, Issue 6, 2012, pp. 964 – 981 ISSN 0263-5577 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0263-5577&volume=112&issue=6&articleid=17041533&show=abstract